Mitä vauvauinti on?

 • Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, koulutetun ohjaajan valvoma monipuolinen leikkihetki lämmitetyssä vedessä.
 • Vauvauinnin aloittamisikä on minimissään 3 kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua enemmän. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä +32 asteisessa vedessä.
 • Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti uimaan, vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Tätä hyödyntäen saadaan lapsi oppimaan aktiivinen hengityksen pidättäminen veteen joutuessaan jo ennen refleksin normaalia häviämistä. Sukellusten määrä ja kesto rajoitetaan vauvan iän mukaan ja valvotaan ohjaajan toimesta. Tällä tavalla vältetään liika veden juominen ja lapsen ylirasittuminen.
 • Edellytyksenä vauvauinnin turvalliselle toteutumiselle on vanhempien jatkuva ohjaus ja koulutetun vauvauinninohjaajan läsnäolo. Viime kädessä vastuu on vanhemmilla itsellään, ja heidän merkityksensä lapsen tosiasiallisina ohjaajina kasvaa lapsen varttuessa.
 • Vauva- ja sisaruinnissa mukaan voidaan ottaa vauvan lisäksi yksi alle 7 vuotias sisar. Sisaruinnin edellytyksenä on molempien vanhempien läsnäolo.

Taaperouinti

 • Taaperouinti on jatkoa vauvauinnille ja sen tavoitteena on säilyttää vauvauinnissa omaksuttu rohkeus vedessä.
 • Taaperouinnissa keskitytään paljon leikinomaiseen tekemiseen ja hauskaan yhdessäoloon perheen kesken.
 • Taaperouinnin voi aloittaa ilman aiempaa uintikokemustakin.

Vauvauinnin- ja perheuinnin tavoitteet

 • On perheen yhteinen iloinen leikkihetki.
 • Luo sosiaalista kanssakäymistä perheiden välillä.
 • Terveellinen, säännöllinen liikuntaan johtava harrastus.
 • Saa lapsen nauttimaan vedessä olosta ja tekee hänestä veden ystävän.
 • Edesauttaa (myöhempää) uimataidon oppimista.
 • Tukee vammaisten lasten kuntoutusta ja heidän vanhempiaan.
 • Lisää vesiturvallisuutta.
 • Toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla, jossa ohjaajan rooli vanhempien opastajana pienenee sitä mukaa kun vanhempien tiedot ja taidot lisääntyvät.

Huomioitavaa!

 • Vanhemmat vastaavat täysin itse lapsestaan / lapsistaan vauvauinnin aikana, järjestäjä ei vakuuta uimareita.

Vauvauinti -info

 • Keskiviikkona 31.8.2022. klo 18-19 Martin koulun ruokalassa.
  Pakollinen uusille perheille, jotka eivät ole käyneet infoa aikaisemmin/ muualla.

Vauvauintiryhmät syksyllä 2022

 • Ilmoittautuminen aukeaa 8.8.2022.
 • Järjestäjä varaa oikeuden mahdollisiin ryhmämuutoksiin.

Vauvauintikausi

 • Vauvauintikausi
  3.9.2022 – 17.12.2022 (14 uintikertaa)
  Uinteja ei ole: 22.10.2022 ja 26.11.2022.

Vauva- ja perheuintien hinnat

 • Vauva- ja taaperouinti 265 €/ kausi (14 uintikertaa)
  Sisaruinti 300 €/ kausi (14 uintikertaa)

Yhteystiedot

 • vauvauinti.hyvinkaa@gmail.com

Vauvauinti

Vauvauinti aloitetaan yleensä 3 – 6 kk:n iässä, jolloin voidaan hyödyntää sukellusrefleksiä.

Lauantaiaamuisin
8.30-9.00  vauvat  3-6 kk
9.00-9.30 vauvat 7-12 kk

Taaperouinti

Taaperouinti on monipuolista toimintaa yhdessä leikkien että yksilöohjauksena lapsikohtaisesti.

Lauantaiaamuisin
10.00-10.30  Taaperot (1-3 v.)

Sisaruinti

Sisarusuinnissa voivat vauvan ja vanhempien lisäksi käydä perheen alle kouluikäiset lapset.

Lauantaiaamuisin
9.30-10.00  Sisaruinti (vauva n. 3-12 kk + alle kouluikäiset sisarukset)